Menu

Bergherbos

Het prachtige Bergherbos strekt zich uit op de stuwwal die 200.00 tot 150.00 jaar geleden door het noordelijke ijs, dat als gletsjers ons land bereikte, werd gevormd. Rond het Bergherbos dat ongeveer 1800 ha groot is – met het natuurgebied Eltenberg samen ± 2200 ha – hebben zich in de loop van de tijd de stad ’s-Heerenberg en de dorpen van Bergh neergevlijd. Daarom duiden tegenover elkaar liggend dorpen rond het bos elkaar vaak aan als ‘die aan de overkant van de bult’. Het bos was een zeer belangrijke factor in het leven van de Berghse inwoners.

Het was eeuwenlang een productiebos. Het gekapte hout leverde veel geld op. Arme mensen sprokkelden hout voor de kachel, kwamen bosbessen plukken of lieten er hun vee grazen. Er werd op wild gejaagd door de edelen. Nog veel vroeger, in de middeleeuwen, werden er zogenaamde ijzerhoudende ‘klapperstenen’ gevonden waaruit ijzer werd gewonnen. Dat betekende flinke inkomsten voor het graafschap Hamaland in de 10e en 11e eeuw. Nu zijn de zogenaamde ‘sprungen’ (bronnen) nog overblijfselen van het ooit zo bronnenrijke bos.

Het Bergherbos heeft een geheel eigen bewogen geschiedenis. Het was aanvankelijk een gebruiksbos dat geld opleverde. Pas in latere tijden werd de natuurwaarde ervan meer erkend. Het is een habitat voor vele bosdieren. Zo leven er das, ree, steenmarter, vleermuizen, hagedis en hazelwormen en wel 70 soorten vogels, waaronder roofvogels als wespendief, buizerd, havik, boomvalk en diverse uilen, naast de vele andere vogelsoorten.

Wandelroutes door het Bergherbos

Loopgraven:
Tijdens de Eerste Wereldoorlog brachten de Duitsers in 1916 en 1917 op verschillende plaatsen langs de grens verdedigingswerken aan. Nederland stelde zich destijds neutraal op. Door grondruil na WO II kwamen deze op Nederlands grondgebied te liggen. Vooral het stelsel van loopgraven uit die tijd is nog goed zichtbaar in het landschap.

Een deel van de loopgraaf is gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Te noemen zijn verder nog de Toppenroute, waarbij Hettenheuvel de hoogst top is en de Kale Jacob het mooiste uitzicht richting de Veluwe biedt.

Bronnen de Sprung en ’t Peeske:
De Sprung (spreng, bron) en ’t Peeske (pascuum=weide) zijn waterbronnen in het Bergherbos. Een leemlaag op diepte onder het bos laat vrijwel geen water door. Dat wordt daardoor opgestuwd en komt op bepaalde plekken als bronnen aan de oppervlakte. Vroeger toen de waterstand veel hoger was dan nu waren er veel meer bronnen in en om het bos. De Sprung ligt in het bos iets ten noorden van de groene-grens-overgang tussen Stokkum en Elten.

’t Peeske is de naam van een paar bosmeertjes bij Beek bij het uitspanning ’t Peeske aan de Peeskesweg.

Contactgegevens:
Peeskesweg 12
7037 CH Beek Gem Montferland